Konkurs „Woda w obiektywie aparatu” trwa – do 31 marca

Konkurs „Woda w obiektywie aparatu”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, której motywem przewodnim jest woda. Istotą konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi na rolę wody jaką pełni w naszym życiu;
 • postrzeganie wody jako najwyższego dobra, które należy dbać i chronić;
 • upowszechnianie wiedzy o wodzie, jako istotnym elemencie ekosystemu wpływającym na zmiany w przyrodzie;
 • przedstawienie wody jako bogactwo przyrodnicze w naszym otoczeniu.

Zasady konkursu:

 1. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie do 2 prac wykonanych przez siebie.
 2. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice (np. pojedyncze zdjęcie, kolaż, czarno-białe, barwne, sepia, itp.).
 3. Pracę należy dostarczyć w formacie pliku JPG.
 4. Nazwa przesłanego pliku musi zawierać imię i nazwisko autora oraz tytuł pracy wg wzoru: imię_nazwisko_tytuł pracy (np. Katarzyna_Kowalska_woda w przyrodzie.jpg).
 5. Do zgłoszenia należy dołączyć krótki opis (maksymalnie 2-3 zdania) prezentujący pracę.

Przebieg konkursu:

 1. Zdjęcia należy wysyłać na e-maila jolech.chemia@interia.pl do 31 marca 2021 roku.
 2. Jury przy ocenie nadesłanych prac będzie brało pod uwagę ich ogólną koncepcję oraz oryginalność.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 kwietnia 2021 roku do godziny 18. Wyniki zostaną podane na facebooku szkolnym.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo. Prace, które zajmą miejsca na podium zostaną wydrukowane jako fotografie konkursowe i zaprezentowane w szkolnej gablocie. Ponadto najciekawsza z nadesłanych fotografii otrzyma nagrodę od Jury – komplet szklanek „Frugo” oraz specjalną nagrodę od Dyrektora Szkoły.

Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację określonych powyżej zasad, przebiegu i sposobu wyboru zwycięskiej pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie ! 😉