Narodowe czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

W sobotę 9 września, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka, odbyła się akcja Narodowego Czytania znanej powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
Wśród osób uczestniczących w tym przedsięwzięciu znaleźli się także uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. W przeczytanych fragmentach znalazły się motywy, które stanowią oś powieści. Panorama polskiego społeczeństwa w nawiązaniu do czasów powstania i po powstaniu styczniowym. Miłość, obyczajowość, konflikty zarówno społeczne jak i pokoleniowe oraz wartość i radość, jaką można czerpać z pracy. Czytaniu towarzyszyło też przybliżenie postaci autorki, Elizy Orzeszkowej, a także tła powstawania dzieła przygotowane przez przyszłoroczne maturzystki – Emilię Sanecką i Amelię Abramczyk.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz okolicznościowy stempel pieczęci Narodowego Czytania przesłany na ręce organizatorów przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.