Nasi uczniowie w projekcie „Oblicza dialogu”

Uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w projekcie Oblicza Dialogu. Koordynatorem całego przedsięwzięcia był katecheta z naszej szkoły ks. Paweł Piędzio.
X-jubileuszowa edycja projektu przebiegała pod hasłem: „Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach”.
Tegoroczna edycja pozwoliła młodym ludziom poznać tajemnice architektury sakralnej w Tarnobrzegu. W ramach projektu licealiści z Tarnobrzeskiego Katolika mieli okazję poznać historię obiektów sakralnych naszego miasta. Swemu przedsięwzięciu nadali tytuł „Sakralny Tarnobrzeg”. Materiały zgromadzone na temat tarnobrzeskich świątyń zapisane zostały na stronie: https://sakralnytarnobrzeg.obliczadialogu.pl
Wędrówkę po sakralnych obiektach młodzież rozpoczęła od Kaplicy p.w. Aniołów Stróżów znajdującej się w szkole. Zaprezentowane świątynie różnią się stylistycznie i architektonicznie, ale wszystkie pełnią takie same funkcje – służą praktykowaniu wiary, kultywowaniu tradycji danego wyznania.
W zakończonej edycji projektu Oblicza Dialogu młodzież z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu zajęła I miejsce. Gratulujemy wyróżnionym zaangażowania i sumiennej pracy w przygotowanie projektu „Sakralny Tarnobrzeg”.

Joanna Szmuc