„Pamięć o Tych, którzy odeszli jest wdzięcznością serca”

Jak co roku młodzież Katolickiego Liceum złożyła kwiaty i zapaliła znicz na grobie

Śp. Ks.  Prałata Michała Józefczyka.

Cieszymy się, że uczniowie szkół katolickich pamiętają o miejscu spoczynku założyciela szkół katolickich i Wielkiego ich Przyjaciela.