Projekt edukacyjny klasy 2B – cz. 2

Projekt edukacyjny uczniów klasy 2B KLO pt. Smaki i zapachy w „Panu Tadeuszu” – cz.2

Bogactwo opisów w „Panu Tadeuszu” jest ogromne. Czytając tekst tej lektury w naszych myślach tworzą się rozmaite obrazy szlacheckich gospodarstw, zielonych łąk i pięknych zachodów słońca. Autor przybliża nam również wygląd poszczególnych postaci. Możemy dostrzec znaczące różnice w modzie oraz kulturze.

Dzisiaj już mało kto zwraca uwagę na piękno otaczającego nas świata. Czasami warto się zatrzymać i rozejrzeć dookoła, dostrzec piękno w tym co nasz otacza.

W tej części zamieszczamy dużo cytatów, aczkolwiek zachęcamy do samodzielnego odnalezienia ich w lekturze!

Część 3 już 2-go lutego!