Sprawdź naszą ofertę

Profil humanistyczny
z elementami prawa i dziennikarstwa

Przedmioty wiodące: j.polski, historia lub WOS, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: geografia, j.niemiecki lub j. hiszpański

Jest to oferta kierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności humanistyczne, językowe lub medialne. W ciągu czterech lat nauki uczniowie mają mają możliwość biegłego opanowania języka angielskiego w mowie i piśmie. Zdobywają także wiedzę w zakresie literatury, kultury, historii i realiów obcojęzycznego obszaru językowego. Poza tym będą uczestniczyć w projektach edukacyjno-językowych w krajach Europy Zachodniej, w wymianie międzynarodowej z Anglią, Niemcami i Hiszpanią. To wszystko pozwoli pomyślnie zdać egzamin maturalny a także egzaminy na certyfikaty językowe. Natomiast język polski realizowany na poziomie rozszerzonym dodatkowo wzbogacony jest o zajęcia dziennikarskie, w zakresie których młodzież poznaje tajniki pracy w gazecie i innych mediach, rozwija swe indywidualne zdolności.
Co po ukończeniu tej klasy?
Ukończenie tej klasy umożliwia uczniom dobry start na takie kierunki jak: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, filologia polska, angielska, niemiecka, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, socjologia, europeistyka, politologia, archeologia, zarządzanie kulturą oraz wiele innych.

Profil biologiczno-chemiczny
z elementami pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Przedmioty wiodące: biologia, chemia, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: matematyka lub geografia, j. niemiecki lub j. hiszpański

Uczniowie tej klasy mają możliwość zapoznania się z wiedzą akademicką poprzez uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową. Ponadto uczeń nabywa nowe umiejętności na organizowanych w szkole lub poza szkołą kursach pomocy przedmedycznej czy profilaktyki zdrowia. Porozumienie o współpracy zawarte z Państwową Uczelnią Zawodową umożliwi uczniom tego kierunku uczestniczenie w niektórych zajęciach dydaktycznych w Uczelni, udział w prelekcjach, prezentacjach, spotkaniach informacyjnych, konferencjach, sympozjach organizowanych przez uczelnię.
Profil ten daje możliwość rozwijania także innych zainteresowań np.: językowych (poprzez udział w zagranicznych projektach edukacyjnych, wymianie młodzieży), fotograficznych, plastycznych, dziennikarskich (współtworzenie gazetki szkolnej), sportowych czy żeglarskich.
Co po ukończeniu tej klasy?
Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów m. in. na następujących kierunkach: medycyna, farmacja, ratownictwo medyczne, biotechnologia, analityka medyczna, kosmetologia, pielęgniarstwo, fizjoterapia, dietetyka, biologia, chemia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, psychologia.

Profil matematyczno-informatyczny
z elementami programowania i administrowania siecią komputerową

Przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: fizyka lub geografia, j.niemiecki lub j. hiszpański

Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych.
Co po ukończeniu tej klasy?
Absolwenci tej klasy wybierają na studiach takie kierunki jak: matematyka stosowana, finanse i rachunkowość, informatyka, ekonomia, elektrotechnika, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, mechatronika, stosunki międzynarodowe, transport, zarządzanie, turystyka, geologia, bankowość, handel międzynarodowy, logistyka a także wiele innych.

Profil językowo–turystyczny
z elementami geoturystyki i energii odnawialnej

Przedmioty wiodące: matematyka, geografia, j. angielski
Przedmioty dodatkowe: j.niemiecki lub j. hiszpański, informatyka
Jest to oferta skierowana do uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania i zdolności językowe a także zapoznać się z zastosowaniem przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii, z funkcjonowaniem rynku usług turystycznych i brać udział w ciekawych wycieczkach, wyprawach krajoznawczych, projektach edukacyjno-językowych zarówno w kraju jak i za granicą. W trakcie nauki poznasz zasady organizacji wycieczek turystycznych i tajniki pilotażu, działania z zakresu marketingu, tajniki branży turystycznej i weźmiesz udział w targach turystycznych, zobaczysz wiele miejsc w kraju i w Europie.
Co po ukończeniu tej klasy?
Po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminu maturalnego możesz kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów a w przyszłości pracować jako nauczyciel języków obcych, tłumacz, pilot wycieczek, specjalista ds. turystyki , przewodnik wycieczek, organizator turystyki i rekreacji. Możesz wybierać takie kierunki jak: filologia, geoturystyka, energetyka odnawialna i zarządzanie energią, archeologia, zarządzanie kultura i wiele innych.