Święto Aniołów Stróżów w Tarnobrzeskim „Katoliku”

Z okazji Święta Aniołów Stróżów przypadającego 2 października w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu odbył się Piknik Rodzinny – „Strefa Aniołów”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kaplicy szkolnej p.w. Aniołów Stróżów.
Mszy św. przewodniczył duchowy opiekun i prowadzący szkoły Ks. Prałat Jan Biedroń.

W homilii ks. Biedroń wspomniał, iż każdy z nas ma swego Anioła, który jest naszym opiekunem i pośrednikiem między Niebem a Ziemią.  Zwrócił uwagę, na wielką rolę szkół katolickich w wychowaniu młodego pokolenia. Zwracając się do rodziców i nauczycieli zauważył:

„na was spoczywa wielka odpowiedzialność przekazywania wiedzy młodym pokoleniom i zapewnienia im odpowiedniego wychowywania. Starajcie się wyczulać młodych na dobro indywidualne, ale też i wspólnotowe, na dobro narodu oraz w duchu miłości Ojczyzny.”

Uczniom zaś życzył, aby dobrze wykorzystali czas nauki, aby zagłębili wiedzę, poznali prawdę i rozwijali swoje talenty.

W trakcie mszy świętej uczniowie klasy pierwszej licealnej złożyli na ręce ks. Prałata Jana Biedronia ślubowanie, stając się pełnoprawnymi uczniami Katolickiego Liceum.

Po mszy św. odbyła się dalsza część uroczystości.

Dzieci i młodzież mogła degustować pyszne ciasta przygotowane przez rodziców a także konkursowe potrawy z ziemniaków.

Występ młodych artystów szkolnej grupy teatralnej „ CUD-MIÓD”, a także przegląd talentów w konkursie „Twoja Twarz brzmi znajomo” umilał wszystkim pobyt w szkolnych murach.

Rodzinna atmosfera towarzyszyła wszystkim uczestnikom pikniku.

Joanna Szmuc