Szkoły Katolickie włączają się w akcję „MILION DZIECI MODLI SIĘ NA RÓŻAŃCU”