Szybkie i efektywne uczenie się

Oto lista psychologicznych warunków ułatwiających proces uczenia się:

  1. Rozumienie sensu uczenia się.
  2. Wysokie poczucie wartości osoby uczącej się.
  3. Pozytywne nastawienie i działanie (wiara, odwaga do podejmowania prób prezentacji siebie).
  4. Silna motywacja (tendencja do wyboru tych form aktywności, które sprzyjają przyswojeniu wiedzy).
  5. Umiejętność uczenia się (znajomość higieny i technik pracy umysłowej).
  6. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa (poczucie ucznia, że w razie trudności otrzyma pomoc i wsparcie).