Terminarz – matura 2020/2021

Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020 / 2021

TerminCzynnościOsoby odpowiedzialne
do 10 września 2020Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i zasadami wypełniania deklaracjiWychowawcy klas III
do 30 września 2020Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającymWychowawcy klas III
do 7 lutego 2021Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminuDyrektor szkoły
marzec 2021Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnegoDyrektor szkoły
od 4 do 20 maja 2021Pisemna  część egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami;PZE/ZN
5 lipca 2021Wydanie świadectw dojrzałości przez OKE oraz przekazanie ich absolwentom za potwierdzeniem odbioruDyrektor szkoły
Wychowawcy klas

EGZAMIN MATURALNY – ważne informacje

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2021. (część pisemna) – www.cke.edu.pl

Zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w roku akademickim 2020/2021

Adresy stron internetowych uczelni wyższych najczęściej wybieranych przez absolwentów naszej szkoły (znajdziesz tu aktualne zasady rekrutacji)

Jeśli nie znalazłeś na tej liście uczelni, którą jesteś zainteresowany, to polecamy ci Internetowy Informator dla kandydatów na studia emta.pl.