TERMINY ZEBRAŃ ORAZ KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/20

16.09.2019r.- Zebranie z rodzicami
24.10.2029r.- Konsultacje z nauczycielami
21.11.2019r.- Zebranie z rodzicami
19.12.2019r.-konsultacje z nauczycielami-przekazanie informacji o zagrożeniach oceną ndst.
03.02.2020r.- Spotkania z rodzicami
19.03.2020r.- Konsultacje z nauczycielami
21.05.2020r.- Zebranie z rodzicami, przekazanie informacji o zagrożeniu oceną ndst.