Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Wyrazy szczerego żalu i współczucia dla naszej koleżanki Anny Burdy, z powodu śmierci Mamy składają pracownicy KLO  w Tarnobrzegu.