Zaproszenie na obchody 11 listopada 2018 r.

Zaproszenie na obchody 11 listopada 2018 r.

do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych

oraz refleksji nad losami Ojczyzny. 

  • 8 listopada 2018 roku o godz. 16.00 na terenie Szkół Katolickich odbędzie się Ognisko Patriotyzmu.
  • 9 listopada 2018 roku

> 8.00 –  Msza św. w kościele na Serbinowie w intencji Kombatantów,
po mszy św. uczniowie zapalą znicze w miejscu pamięci narodowej –
” Znicz dla Bohatera”
(pomniki na terenie miasta)
> 11.11 wspólne odśpiewanie 4 zwrotek hymnu – teren przed szkołą

 Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym