Zbiórka na fundusz stypendialny „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W dniu 28 października 2023 roku, wolontariusze Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, skupieni w szkolnym kole Caritas podjęli trud zbiórki publicznej na rzecz stypendiów dla młodzieży uzdolnionej ale ubogiej. Młodzież kwestowała na ulicach miasta Tarnobrzega, na placu Bartosza Głowackiego oraz w okolicy dworca autobusowego. Zbiórka odbywała się pod nadzorem nauczycieli. Udało się zebrać 327 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem złotych). Zebrane środki zostały przekazane na konto fundacji.