Absolwenci klas ósmych – ważna informacja

Wyniki egzaminów nie będą brane po uwagę!

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
św. Jan Paweł II – Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.

Drodzy Uczniowie – Absolwenci Klas Ósmych

Wielkimi krokami zbliża się moment podjęcia przez Was decyzji dotyczącej przyszłości i kontynuowania nauki w szkole średniej. Dokonywanie wyborów nie jest rzeczą łatwą. Podjęcie każdej właściwej decyzji, wiąże się z oparciem jej na pełnej i  rzetelnej informacji. Przygotowywanie się do egzaminów w bardzo trudnym czasie pandemii powoduje duży niepokój zarówno wśród Was – Uczniów, Rodziców, ale także Nauczycieli, którzy chcieli jak najlepiej przygotować Was  do czekających egzaminów.

Stres związany ze sprawdzianem i procesem rekrutacji do wybranej szkoły jest tym większy, że przez bardzo długi okres czasu nie znaliście nowego terminu egzaminów. Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, chcąc przynajmniej w niewielkim stopniu zmniejszyć lęki i obawy dotyczące Waszej przyszłości, Dyrekcja wraz z Komisją Rekrutacyjną  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  podjęła decyzję o zmianie Regulaminu Rekrutacji.  W procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022, wyjątkowo, nie będziemy brali pod uwagę wyników z egzaminów ósmoklasisty. Kluczem do przyjęcia będą oceny na świadectwie i dodatkowe punkty za wolontariat, postawę społeczną itd.

Mamy nadzieję, że dzięki temu Wasze obawy dotyczące nauki w szkole średniej będą nieco mniejsze.

Dlatego też zachęcamy Was gorąco do przyłączenia się do nas – grona Uczniów, Nauczycieli, Absolwentów, Rodziców – tworzących Katolickie Liceum Ogólnokształcące; Wyjątkową Szkołę, która inspiruje! Jest placówką kameralną z niewielkimi oddziałami, z bogatym wyposażeniem sal lekcyjnych, pięknie zorganizowanym otoczeniem i niesamowitą atmosferą, widoczną również w relacjach Uczeń-Nauczyciel.

Dyrektor KLO
Joanna Szmuc