Uwaga Ósmoklasiści! Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych