Amelia Abramczyk – stypendystką Prezesa Rady Ministrów – gratulujemy

Najlepsi uczniowie szkół średnich na Podkarpaciu otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji. Liczyły się wysoka średnia ocen, wybitne osiągnięcia w nauce i zainteresowania. Wśród stypendystów znalazła się uczennica naszego Katolickiego Liceum – Amelka Abramczyk.
To najlepsi z najlepszych – to uczniowie którzy nie tylko dobrze się uczą, ale mają mnóstwo pasji i co najważniejsze, na wszystko znajdują czas. Stają się wzorem do naśladowania dla rówieśników.
Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów składa społeczność szkolna wraz z Dyrekcją, wychowawcą i gronem pedagogicznym.