Drodzy Uczniowie – Absolwenci Klas Ósmych

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”
św. Jan Paweł II – Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.

Drodzy Uczniowie – Absolwenci Klas Ósmych.

Wielkimi krokami zbliża się moment podjęcia przez Was decyzji dotyczącej przyszłości i kontynuowania nauki w szkole średniej. Dokonywanie wyborów nie jest rzeczą łatwą. Podjęcie każdej właściwej decyzji, wiąże się z oparciem jej na pełnej i  rzetelnej informacji. Przygotowywanie się do egzaminów powoduje duży niepokój zarówno wśród Was – Uczniów, Rodziców, ale także Nauczycieli, którzy chcieliby jak najlepiej przygotować Was do czekających egzaminów.
Dyrekcja wraz z Komisją Rekrutacyjną Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego podjęła, jeszcze w czasie pandemii, decyzję o zmianie Regulaminu Rekrutacji. W procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 nie będziemy brali pod uwagę wyników z egzaminów ósmoklasisty. Kluczem do przyjęcia będą oceny na świadectwie i dodatkowe punkty za wolontariat, postawę społeczną itd.
Mamy nadzieję, że dzięki temu Wasze obawy dotyczące nauki w szkole średniej będą nieco mniejsze.  Dlatego też zachęcamy Was gorąco do przyłączenia się do nas – grona Uczniów, Nauczycieli, Absolwentów, Rodziców – tworzących Katolickie Liceum Ogólnokształcące; Wyjątkową Szkołę, która inspiruje! Jest placówką kameralną z niewielkimi oddziałami, z bogatym wyposażeniem sal lekcyjnych, pięknie zorganizowanym otoczeniem i niesamowitą atmosferą, widoczną również w relacjach Uczeń-Nauczyciel.

Dyrektor KLO
Joanna Szmuc