Informacja nt. listy przyjętych do kl. I na rok szkolny 2020/21

Lista uczniów znajduje się w sekretariacie szkoły.
Proszę o uzupełnienie dokumentów (szczegóły w sekretariacie).

Dyrektor szkoły