Nabór wniosków

Szanowni Państwo,

 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury informuje, że do 18 września 2020 roku, został ustalony termin naboru wniosków o dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski będą  składane do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał niepełnosprawny uczeń w roku szkolnym 2020/2021.

W związku z powyższym w załączeniu  zostało załączone  Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega  dot. terminu naboru wniosków w szkołach położonych na terenie miasta Tarnobrzega, Rozporządzenie Rady Ministrów regulujące kwestie związane z kryteriami przyznawania dofinansowania oraz opracowane wzory wniosku i oświadczeń.

Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z załączoną  treścią Rozporządzenia oraz poinformowanie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego musi obowiązywać w momencie przyznawania przez dyrektora szkoły dofinansowania.

Dodatkowe  informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych

Wniosek

Rozporządzenie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzega