Konkurs „Jeden Świat”

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolski konkurs „JEDEN ŚWIAT”, którego organizatorami jest Fundacja „Honor Pomagania Dzieciom”.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz kreatywności dzieci i młodzieży, jak również kultury wspólnego śpiewania. Ujawnienie uzdolnień i umiejętności muzycznych oraz językowych dzieci, a także ich prezentacja.

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Honor Pomagania Dzieciom.

Adres do korespondencji:
Ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 39 lok. 203
03-982 Warszawa
www.fundacjahpd.pl,
kontakt@fundacjahpd.pl

Zasięg konkursu:
Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski.

Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 15 listopada 2021 r. – termin przesyłania prac konkursowych kończy się 10 grudnia 2021 r. (Komisja będzie obradować nad pracami w dniach 11-12 grudnia 2021 r. i tylko te prace będą oceniane, które wpłyną do Fundacji przed terminem 10 grudnia 2021 r).
Wyniki konkursu będą ogłoszone 13 grudnia 2021 r. na stronie internetowej Fundacji (www.fundacjahpd.pl) oraz na stronie fundacji na FB.

Program skierowany jest do:
Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza uczestnictwa i przesłanie go wraz z linkiem (link do youtube / facebook) do wykonanego zadania konkursowego na adres kontakt@fundacjahpd.pl do 10 grudnia 2021 r.

Zadania konkursowe:
Zadaniem konkursowym jest napisanie piosenki składającej się z 4 zwrotek. Każda zwrotka musi być napisana w innym języku. Piosenka musi być odśpiewana przez całą klasę do podkładu muzycznego (znanego lub własnego). Czas trwania piosenki – około 2-3 minut.