Nasza szkoła laureatem IV edycji programu Złote Szkoły NBP

Nasza szkoła laureatem IV edycji programu Złote Szkoły NBP – Mamy to!!!

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła zdobyła tytuł laureata „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem Narodowego Banku Polskiego, a także znalazła się w gronie szkół które najlepiej wykonały trzy zadania IV edycji programu i otrzymują nagrodę pieniężną.
O prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegały się szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania oraz są liderami w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej.
Tematem przewodnim IV edycji Ogólnopolskiego Programu Złote Szkoły NBP był „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.
Przygotowanie do realizacji projektu wymagało od naszych ambasadorów  nie tylko kreatywności, ale także solidnej dawki wiedzy. Zadania, które były do wykonania:

  1. Lekcje z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „ Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” W realizację tego zadania włączyli się ambasadorzy i wielu nauczycieli naszej szkoły powstały bardzo ciekawe interdyscyplinarne lekcje języka polskiego, historii, matematyki, chemii a także lekcje godzin wychowawczych.
  2. Warsztat uczniowski. Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczniów, które będą popularyzowały temat programu. Ambasadorzy przeprowadzili warsztaty dla klasy 8.
  3. Debatę szkolną. Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Czy płatności elektroniczne powinny wyprzeć gotówkę”. W debacie brały udział dwie drużyny: drużyna I, zwolnicy tradycyjnego pieniądza, oraz drużyna II to przeciwnicy tradycyjnych pieniędzy, stojący na stanowisku, że pieniądz przyszłości powinien mieć formę bezgotówkową. W debacie brała udział pani dyrektor nauczyciela oraz uczniowie szkoły.

Uczestnicy zgodnie przyznali, że zadania, które realizowali wiele ich nauczyły. Zdobyli cenną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

Gratulujemy Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w skład, której wchodzili uczniowie: Julia Szula, Maja Piotrowska, Amelia Kasprowicz, Szymon Paruch, Anna Radzimowska, Aleksandra Romańska, Sandra Szczepocka, Martyna Witoń, Amelia Bąk oraz nauczycielom i koordynator pani Agnieszce Wójcik.

O Programie:
O programie – Złote Szkoły NBP

Lista Laureatów:
Laureaci – Złote Szkoły NBP