Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO w 1999 r., a obchodzimy go od 2000 r.  Jego celem jest ochrona języków ojczystych oraz dbanie o języki zagrożone i ginące. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego przypomina o różnorodności językowej na świecie, a jednocześnie podkreśla wartość języka w rozwoju dziedzictwa kulturowego. Dbając o język ojczysty i chroniąc go, dbamy o własną tożsamość narodową.
Język ojczysty jest często fundamentem tożsamości narodowej i kulturowej, a jego utrata może prowadzić do zaniku unikalnych tradycji, historii i wartości.
Obchody Dnia Języka Ojczystego promują świadomość językową, wspierają naukę języków ojczystych oraz zachęcają do poszanowania i pielęgnowania różnorodności językowej. 
Chcąc ocalić od zapomnienia słowa, które nie są już współcześnie używane, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie pt. „Ratujmy słowa”. Zadanie polegało na przygotowaniu plakatów z wyrazami, które były używane dawniej w polszczyźnie – a warto przywrócić je do współczesnego języka.