Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia

Wolontariusze skupieni w Szkolnym Kole Caritas działającym przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu, włączyli się jak co roku w sobotę, 22 października, w ogólnopolską akcję Fundacji „Papieskie Dzieło Nowego Tysiąclecia” i zbierali datki pieniężne na rzecz młodzieży wybitnie uzdolnionej ale pochodzącej z biednych rodzin, by zgromadzić jak najwięcej środków na stypendia dla tej młodzieży. Dzięki ofiarności mieszkańców miasta udało nam się, zebrać całkiem pokaźną sumę, która to została przekazana na konto fundacji.

Bardzo dziękuję młodzieży Katolickiego Liceum w Tarnobrzegu za ich wielkie serce i ofiarność a także bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym potrzebującym.

PAMIĘTAJ-DOBRO POWRACA.

Joanna Baran – opiekun SKC