Pierwszy dzień Wiosny

Pierwszy dzień Wiosny. Powrót do przeszłości. WF tak bardzo (nie) oczywisty. Zobacz film.