Szkolny konkurs na album o Stefanie Wyszyńskim

CELE KONKURSU:

 1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Nasz Patron.
 4. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi oraz plastycznymi.
 5. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym forum.
 6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
  św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.
 2. Koordynatorami konkursu są p. Marzanna Łuczak i p. Katarzyna Sałek.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów III – VIII Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz I-III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu.
 4. Czas trwania konkursu: od 15 września do 31 października 2021 r.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie albumu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Format pracy: A4 – kartki techniczne (układ poziomy).

Technika wykonania: tekst pisany na komputerze lub ręcznie – rozmiar czcionki
nr 14, nie mniej niż 10 stron.

ALBUM POWINIEN ZAWIERAĆ:

– Stronę tytułową na której może być zamieszczona fotografia, myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UWAGA! Nie podajemy na stronie tytułowej autorów albumu (taka informacja będzie w metryczce).

– Życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego /najważniejsze informacje/.

Informacje dotyczące działalności Prymasa i Jego zasług dla Kościoła i Ojczyzny.

– Fotografie, myśli i rozważania Kardynała Stefana Wyszyńskiego .

 1. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac weźmie pod uwagę:

-rzetelność zawartych informacji,

– samodzielność pracy

-pomysłowość zastosowanych technik,

– estetykę wykonania,

-ogólne wrażenie.

 1. Prace uczniowie składają do pań Koordynatorek do 3 listopada 2021 r.
 2. Do każdego albumu ma być włożona metryczka (w koszulce, nie wklejamy jej do albumu), według poniższego wzoru.

Autor albumu ( klasa)

 

Wychowawca klasy

 

 1. Termin ogłoszenia wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 listopada /Stefan Wyszyński został mianowany Prymasem/.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Prace niespełniające wyżej określonych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane.
 3. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Koordynatorki: p. Marzanna Łuczak, p. Katarzyna Sałek