„Wolność kocham i rozumiem…”

Data 11 listopada to symbol walki o wolność, symbol wiary, miłości i zwycięstwa.
Śpiewając patriotyczne pieśni oraz słuchając prezentacji jednego z uczniów Katolickiego Liceum, uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią i współczesnością naszego kraju. Nasi przodkowie mieli ojczyznę w sercu. To oni wierzyli, że naród przetrwa, jeżeli nauczy swoje dzieci, jak być Polakami.
Uczniowie naszej szkoły swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że są prawdziwymi patriotami.