Wspominamy Jana Pawła II w kolejną rocznicę Jego śmierci

 Za co jesteśmy wdzięczni papieżowi?

Wspomnienie naszych uczniów dotyczące osoby Jana Pawła II